شوره زار قلبی بذر عشقیلن گول ایلیون

یار آدیلان روحوزی غرق تحول ایلیون

مهدی موعود امام زنده میز اعلان ائدیب

دردوز اولدی زینبه فورا توسل ایلیون

یازینب کبری


 

/ 0 نظر / 3 بازدید