بخش شدن روستای ثمرین

تبدیل به بخش شدن روستای ثمرین را به تمام ثمرینیهای غیور تبریک میگویم

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
پرویز احسنی

تبدیل شدن روستای ثمرین به بخش ثمرین را به همه ثمرینها و دوستداران ثمرین تبریک میگویم . پیشنهاد میگردد وبلاگ را بیشتر توسعه دهید