یارضا جان

 

گونش سنی گورن زامان قاماشدی گوزلری اونون

گورنده  سرو ؛ قدووی  اوتاندی  پیکری  اونون

 

هامی   جهان  و  ماسوا  اولوبدی عرشه مشتری

سنون  اولوب  ابهتون  ولیک  منظری  اونون

 

ددیم  ملک  نه  علته  اوچور  فراز  عر شیده

ددی  رضا  مزارینه  دگیبدی  شهپری  اونون

 

غزل غزال اولوب قاچور  ضمانته  سنی  گزور

منیمده  چرپنان  سینم  اولوبدی  بنزری  اونون

 

باشما  کولگه  سال  دییم  مقیم  جنت  اولمشام

اگر چی مدح ائدور سنی  همیشه هر یری اونون

 

کیم  آچسا  گوش  جانینی  گئدنده  گلشنه  ؛گورر:

رضا  رضا  ر ضا  دیو ر تمام گللری اونون

 

یاقشدا  وار  لطافتون  ؛  بهاریده   کرامتون

بهاره پاک آدون اولوب دیلینده از بری اونون

 

سنه  غریب  دئسم  اگر حسینه  من  نه سویلییم ؟

غریب  حسیندی   کی  قالب  بقیعده  مادری اونون

 

ولی  نعمتیم   رضا   سنی   جوادوون   جانی

اوکی سنون آدون اولوب همیشه سوزلری اونون

 

کرملیسن  سخا وارون  بیزه ده  سن ائله کرم

آقا  قبول  ائدر یازا  عریضه  نوکری  اونون

/ 0 نظر / 14 بازدید